Neurologopeda dzieci i młodzieży

Neurologopeda osób dorosłych

Pomagam dzieciom i młodzieży z zaburzeniami artykulacji, niepłynnością mowy, opóźnieniem w rozwoju mowy. Udzielam specjalistycznej konsultacji w zakresie oceny wędzidełka podjęzykowego i podwargowego (przed i po podcięciu). Pomagam w usprawnianiu karmienia naturalnego. W swojej pracy wykorzystuję metody zabawy, podążania za dzieckiem, ogólnorozwojowe. 

 Prowadzę terapię osób po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, guzach mózgu, chorobach neurodegeneracyjnych i neurologicznych. Pomagam osobom z afazją, dysartrią, dysfonią, dysfagią, jąkaniem. Zajmuję się terapią osób z rurkami tracheostomijnymi. 


Wykorzystuję m.in. następujące metody terapii: masaż logopedyczny twarzy i układu stomatognatycznego, terapię miofunkcjonalną, taping, elektrostymulację, terapię manualną, komunikację alternatywną.