Nagrody:

1. Nagroda Instytutu De Republica w 2022 roku za wybitne osiągnięcia w naukach społecznych

2. Nagroda JM Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku

3. Nagroda JM Rektora UMK za wybitne osiągnięcia organizacyjne w 2018 roku

4. Nagroda JM Rektora UKW za osiągniecia organizacyjne

Granty i Projekty

1. 2022-2023 Debiuty UMK – Badania nad uczeniem się nazywania i rozpoznawania zapachów przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

2. 2021-2023 Inkubator Innowacyjności 4.0 UMK - Grant na realizację urządzenia do terapii węchu: olfactor.pl

3. 2022 – Aktywizacja społeczna osób po laryngektomii całkowitej, koordynator: Dominika-Kozłowska-Wojnar, Miasto Poznań