Nazywam się Agnieszka Hamerlińska, jestem doktorem habilitowanym, profesorem Uczelnianym, neurologopedą, specjalistką w zakresie onkologopedii, pedagogiem, psychologiem w zakresie sp. klinicznej oraz psychoonkologiem.

Nauka, dydaktyka i praktyka - to moja życiowa i zawodowa pasja. W swojej pracy łączę psychologię (dbałość o psychikę), z logopedią (możliwościami komunikacyjnymi) i pedagogiką (umiejętność uczenia się na każdym etapie życia). W 2009 roku uruchomiłam Dobrą Mowę. By móc nieść pomoc nieustannie dbam o swoją wiedzę i praktykę.

W 2006 roku zdobyłam tytuł magistra pedagogiki w zakresie logopedii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2008 roku ukończyłam pięcioletnie studia z psychologii sp. kliniczna na tej samej uczelni. Tego samego roku - sfinalizowałam Podyplomowe Studia Neurologopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Logopedii. W latach 2006-2011 realizowałam studia doktoranckie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy. Stopień doktora w zakresie pedagogiki został mi nadany na podstawie obrony dysertacji Uwarunkowania skuteczności terapii logopedycznej dzieci z dyslalią napisanej pod opieką prof. dr hab. Jacka Błeszyńskiego. Następnie w latach 2011-2017 miałam przyjemność pracowania jako adiunkt na w/w Uniwersytecie. W 2017 roku podjęłam decyzję o zmianie miejsca pracy i rozpoczęłam swoją naukową przygodę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Torniu. W 2020 roku został mi przyznany stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na podstawie tzw. osiągnięcia naukowego: Mowa przełykowa. Studium onkologopedyczne (2019). W 2021 roku ukończyłam studia podyplomowe: Psychoonkologia w praktyce klinicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Collegium Medicum w Krakowie.

 

Doświadczenie zawodowe:

* 2019 – współpraca z Domem Sue Ryder w Bydgoszczy, projekt na rzecz osób z demencją i chorobą Alzheimera

* 2019-2021 - praca na stanowisku psychologa w przedszkolu i żłobku  Fantazja
* od 2013 – do dziś – współpraca z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
* 2019-2021 – współpraca ze Stowarzyszeniem Studzienki w ramach realizacji projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami
* od 2013 współpraca z Pracownią Wspierania Rozwoju AiM w Toruniu - do dziś
* 2010-2011 – praktyka w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych Psychicznie w Gołuszycach
* 2010 – 2011– Dom Sue Ryder – paca na stanowisku logopedy-kontrakt;

* 2009 – otwarcie Centrum Terapii Dobra Mowa
* 2008 –  2012 „Alergo – Vita” Zespół Lekarzy Specjalistów NZOZ – praca na stanowisku logopedy – kontrakt
* 2008 – 2009– Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Serduszka”, praca na stanowisku logopedy – zlecenie
* 2008 – Towarzystwo Autyzmu w Toruniu – członek komisji orzekającej, stanowisko psychologa - zlecenie
* 2006 – 2008 – Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Bydgoszczy, praca na stanowisku logopedy – zlecenie
* 2005 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AGAWA” Bydgoszcz, praca na stanowisku logopedy – zlecenie;
* Dwutygodniowa praktyka logopedyczna w Poradni Rehabilitacyjnej Dzieci przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy;
* Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej;
* 2002 – Trzymiesięczna praktyka wolontariusza w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Praktyka logopedyczna w Katedrze i Klinice Rehabilitacji

 


 

 Kursy/szkolenia:

*Terapia miofunkcjonalna - szkolenie mgr Klara Francuz-Matwiejczyk

* Taping – szkolenie z zakresu używania plastrów w terapii logopedycznej – organizator Afa-Log
* Elektrostymulacja w logopedii – organizator Afa-Log
* Pielęgnacja jamy ustnej – organizator A. Pękacka-Negli
* Programowanie języka – element terapii prof. J. Cieszyńskiej
* Szkolenie Ustna sprawność ruchowa – strategie leczenia wg M.D. Klein oraz T.A. Delaney – osoba prowadząca mgr Marta Szmaj, organizator IQ Agnieszka Haska
* Szkolenie – Dysfagia- diagnoza i terapia – osoba prowadząca mgr Mira Rządzka
* Szkolenie z Nauki Czytania prof. Cieszyńskiej – osoba prowadząca mgr Barbara Bauman-Bielawska
* szkolenie z zakresu Istota i terapia jąkania – prowadzone przez dr Krzysztofa Szamburskiego – organizator Fundacja ACPL
* szkolenie z zakresu Wady zgryzu i wady wymowy – prowadzone przez dr Liliannę Konopską – organizator Fundacja ACPL
* szkolenie z usprawniania po laryngektomii – prowadzone przez dr D. Lipiec, organizator Centrum Terapii Logopedycznej Adesse
* szkolenie z diagnozy, terapii dysfagii u dzieci i dorosłych – prowadzone przez mgr D. Lisiecką (logopeda z Irlandii), organizator Centrum Terapii Logopedycznej Adesse
* szkolenie z rehabilitacji osób laryngektomowanych – organizator Holenderskie  Centrum Onkologiczne w Amsterdamie
* szkolenie z terapii osób laryngektomowanych – prowadzone przez dr Hannę Owczarzak, organizator Fundacja ACPL
* szkolenie z alternatywnej komunikacji AAC – prowadzone przez dr M. Grycman;
* szkolenie/warsztat z diagnozy, terapii dzieci z rozszczepami warg i podniebienia – prowadzony przez dr D. Plutę-Wojciechowską;
* szkolenie z terapii dotykowej Knillów – organizator Centrum Kształcenia Nauczycieli w Bydgoszczy
* szkolenie z estetyki mówienia – prowadzone przez mgr B. Toczyską – organizator – Fundacja ACPL