Konsultacja neurologopedyczna - jednorazowa (do 70 minut)
250 zł
Regularna terapia logopedyczna (po spotkaniu konsultacyjnym) - (50 minut)
150 zł
Diagnoza z wydaniem opinii logopedycznej - 2 spotkania
300 zł
Konsultacja psychologiczna indywidualna (70 minut)
250 zł
Konsultacja psychologiczna małżeńska/pary/rodziców (90 minut)
300 zł
Regularna terapia psychologiczna (50 minut)
150 zł
Badanie inteligencji dziecka z wydaniem opinii (2 spotkania)
450 zł
Badanie osobowości osoby dorosłej wraz z wydaniem opinii (2 spotkania)
350 zł
Wizyty domowe
Cena do uzgodnienia indywidualnie